Culture, Power, Sustainability
In English
Debatt

Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i olika kulturer. En grundläggande fråga är hur människors kulturella föreställningar om naturen påverkar och påverkas av deras samhälle och försörjningssätt.

För att nå en helhetsbild krävs ett integrerat synsätt som överskrider de traditionella gränserna mellan humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00